Tweet #327697684926431232

@Diftraku not sure what you mean…

From Echofon in reply to Diftraku — 8:16am Apr 26 2013 —