Tweet #31320915174236161

@ruicruz heh thanks :)

From Echofon in reply to ruicruz — 12:01pm Jan 29 2011 —