Tweet #878311509012619264

@wnPerez the setup of what?

From Echofon in reply to wnPerez — 7:59pm Jun 23 2017 —